Praznjenje greznic

praznje-greznic

Ko se lotimo praznjenja vaše greznice, ta storitev obenem zajema tudi samo čiščenje in izpiranje greznice, hkrati pa vse odplake tudi odpeljemo na za to določeno mesto.